12 Day Guide to Celebrating Tết: Praying to The Kitchen God

12 Day Guide to Celebrating Tết: Praying to The Kitchen God

Praying to The Kitchen God Cúng Đưa Ông Táo Về Trời   Friday, January 17, 2020 Friday, December 23rd, 2019 Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020 (dương lịch) Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2019 (âm lịch) In traditional Vietnam, Táo Quân (or Ông Táo) was assigned by the Heaven to be...